Навчальні дисципліни, викладання яких забеспечуеться кафедрою

 1. Автоматизація виробничих процесів
 2. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання
 3. Використання ЕОМ в наукових дослідженнях
 4. Динаміка та дослідження верстатів
 5. Експлуатація верстатів та систем
 6. Експлуатація і обслуговування машин
 7. Інженерна і комп’ютерна графіка
 8. Інтелектуальна власність
 9. Інформатика
 10. Інформаційно-комп’ютерні (ІКСМ) системи в машинобудуванні
 11. Історія інженерної діяльності
 12. Комп’ютерне конструювання та моделювання
 13. Комп’ютерне моделювання і обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів
 14. Комп’ютерне моделювання і проектування механічних систем
 15. Конкуренто-спроможність, сертифікація і управління якістю виробництва
 16. Математичне моделювання технічних систем
 17. Металорізальне обладнання
 18. Механоскладальні цехи та дільниці
 19. Нарисна геометрія, інженерна і комп’ютерна графіка
 20. Обладнання та транспорт механічних цехів
 21. Опір матеріалів
 22. Основи дискретної математики
 23. Основи програмування
 24. Основи системного аналізу об’єктів та процесів комп’ютеризації
 25. Охорона праці в машинобудуванні
 26. Охорона праці в наукових експериментах
 27. Перспективні напрямки розвитку і нові матеріали машинобудування
 28. Проектування спеціальних інструментів
 29. Різальні інструменти
 30. Робочі процеси високих технологій
 31. Розрахунок та моделювання верстатів і систем
 32. САПР в машинобудуванні
 33. Сучасні технології комп’ютерної матеріалізації виробів
 34. Теоретичні основи наукових досліджень
 35. Теоретичні основи теплотехніки
 36. Теорія різання
 37. Теорія технічних систем
 38. Теплові процеси в технологічних системах
 39. Теплові установки в промисловості будівельних матеріалів
 40. Термодинаміка і теплотехніка
 41. Технічне креслення
 42. Технологічна оснастка
 43. Технологічне обладнання підприємств в’яжучих матеріалів
 44. Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин
 45. Технологічні методи забезпечення надійності
 46. Технологічні основи машинобудування
 47. Технологічні основи надійності та довговічності
 48. Технологічні процеси для верстатів з ЧПУ
 49. Технологія автоматизованого виробництва
 50. Технологія інструментального виробництва
 51. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство
 52. Технологія обладнання підприємств скла та кераміки
 53. Технологія обробки типових деталей
 54. Технологія ремонту та відновлення
 55. Технологія скла і кераміки
 56. Корозія та захист металів
 57. Забезпечення надійності і довговічності обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалівЗавідувач кафедри

Леонід Григорович Полонський

Леонід Григорович Полонський

доктор технічних наук, професор

Герб кафедри

Герб кафедри